top of page
Design uten navn (4)_edited.jpg
Design uten navn (2)_edited.jpg
Design uten navn (3)_edited.jpg

Gå til mauren og bli vis!

Av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Gå til mauren og bli vis påstår et gammelt munnhell. Personlig har jeg vondt for å tro at dette er sant basert på til dels grundige feltstudier. Når jeg ser maur ser jeg riktignok iherdig innsats, men ikke målbevisst. Jeg ser forsøk på å løse oppgaver (barnåler eller kvister) som langt overstiger den fysiske kapasiteten.

 

Selv etter et besøk i dyrehagen i Bern hvor de hadde laget en gjennomskåret maurtue slik at du kunne studere dens indre liv, ble jeg det minste overbevist. De kravlet rundt tilsynelatende uten mål og mening, men alle kan se at maurtua vokser og at manges kontinuerlige innsats over tid gir resultater. Dette er også et mål for NorStella; gode livsdyktige nettverk og aktiviteter som gir over tid skaper resultater.
 

Senter for seniorpolitikk hadde for en tid tilbake en artikkel om visdom. Der ble det slått at visdom kan måles langs 7 skalaer basert på 28 parametere. Skalaene er:

  • selvrefleksjon

  • prososial atferd

  • emosjonell regulering

  • aksept av ulike perspektiver

  • besluttsomhet

  • sosial rådgivning

  • spiritualitet
     

Disse har tilsynelatende ikke så mye med maur å gjøre, men hvem vet.


De som hadde forsket på fenomenet visdom, hadde også laget en selvtest som du kan ta om du lurer på egen grad av visdom. Jeg har tatt den.


Her finner du artikkelen og testen finner du frem til her.


Tar du testen bidrar du også til ytterligere amerikansk forskning og bidrar til å underbygge konklusjoner på fremsatte hypoteser om visdom. Lurt!

bottom of page