top of page

Fra effektivisering til effekt?

Er ny kompetanse nøkkelen for å beholde vår velferdsstat?

plakat weBINARER.png

Takk for din interesse!

Hva betyr egentlig digital transformasjon? Har vi misforstått hva Covid krisen gav oss av  digitale endringsmuligheter? Er du en digital fakkelbærer eller må du endre deg for å bli en? Hvorfor bør du bli en slik synlig kraft? Det er noen av spørsmålene Eirin Folde i Digitaliseringsinstituttet reflekterer rundt i dette webinaret.

bottom of page