top of page

Hvordan kan Digitaliseringsdirektoratet raskere skape digital transformasjon i norske kommuner?

DigDir har siden starten av 2020 gjennomført 8 spennende møteplasser også kjent som faglig fora. Sammen med KS  er målet å utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering og koordinering i utviklingen og drift av sammenhengende tjenester på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivåer.

Hør Mona dele sine erfaringer, råd og tips i dette webinaret. Og vet du hvorfor trekkfuglene flyr i V formasjon?  

Digdir.png
Mona Hovland Jakobsen.jpg
bottom of page