top of page

Internet of Things (IoT) - grad av modenhet?

Jon Arve Risan, NorStella

IDC har undersøkt og rapportert på modenhet innen området IoT. Undertegnede har lest artikkelen.

 

Konklusjonen er som følger: IoT har evnen til å transformere, revolusjonere og distrahere mange IT og linjeledere. Bevissthet på hva som er de riktige tiltakene for å trekke fordeler av denne utviklingen og de mulighetene den representerer er derfor vesentlig. Artikkelen anviser tiltak og beskriver et rammeverk for å kartlegge egen modenhet og etablere en fornuftig IoT strategi på dette grunnlaget. 

 

Kopi av artikkelen finner du her >>

IDC definerer den såkalte tredje plattform bestående av fenomenene :

  • Tilgang på stordata 

  • Fremvekst av skyløsninger 

  • Mobil plattform hos alle 

  • Digital sosialisering 

 

Dette er i følge IDC de grunnleggende forutsetningene for Digital Transformation (DX). DX kan enklest forstås som den tredje plattforms teknologier for å skape verdi og konkurransekraft. Dette skjer gjennom nye tjenester i nye forretningsmodeller og ved hjelp av nye forretningsforbindelser. Ikke lenger i hierakiske leveransekjeder, men i nettverk, mao et nytt digitalt ekosystem muliggjort gjennom fremveksten av IoT. 

En transformasjon mot aktiv bruk av denne teknologien krever imidlertid enda mer av virksomhetens prosesser, kultur og kompetanse for å oppnå de ønskede fremganger  

Kartlegging av egen organisasjons modenhet i en slik sammenheng kan utføres ved å studere følgende fem faser: 

  1. Ad Hoc 

  2. Opportunistisk 

  3. Gjentagende 

  4. Ledet 

  5. Optimalisert 

 

Artikkelen beskriver disse fasene nærmere. Gjennom en ærlig vurdering av eget ståsted kan man så fastslå egen modenhet og treffe tiltak og legge planer i henhold til dette 

Artikkelen beskriver også utfordringene knyttet til den villede utviklingen. 

IDC spådom er at man i løpet av tre år vil gå fra å forklare og forstå IoT til å utforske IoT og denne teknologiens muligheter. Det handler derfor om å henge med! 

Det finnes også et større konsentrat rundt dette temaet. Vi deler den her >> 

bottom of page