Innovative anskaffelser - kun for de store kommunene?

Takk for din interesse!

Hør seniorrådgiver og koordinator for ressursteamet Østlandet, Cecilie Møller Endresen fra Nasjonalt program for leverandørutvikling fortelle om hvordan de er pådrivere og tilretteleggere for innovasjon for fremtidsrettede løsninger når det gjelder offentlige anskaffelser.

© 2021 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon