Ikke alle hjerner tenker likt!

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

09.01.2018

"Og de som ikke tenker likt som meg kaller jeg ofte irrasjonelle, det vil si uten eller utenfor fornuft."  

I arbeidslivet oppleves dette når ledere og medarbeidere sliter med å oppfatte hverandres budskap, handlinger blir misforstått og velmente incentiver skaper uforutsette irrasjonelle uventede situasjoner. 

Finnes det en veg ut av slik uføre? 

 

Jeg har følgende råd (basert på egen erfaring): 

  1. Motiver den du sliter med gjennom involvering. Still spørsmålet selv om du vet svaret. Det kan hende du får et svar som utfordrer deg og som gir synergi. Prøv det! 

  2. Koble budskapet til kjente og aksepterte forhold. Når du snakker om kostnadsreduksjon pass på at du ikke kobler budskapet til forhold som bare du kjenner til og er familiær med. Unngå derfor for eksempel å relatere til fjorårets budsjett i relative størrelser. Kall en spade en spade. 

  3. Opplevd rettferdighet i tanke, ord og handling unngår irrasjonelle situasjoner 

  4. Fokuser på medarbeidernes styrke heller enn svakhet. Beskrivelser av styrke er lettere å akseptere og etterleve – og før du vet ordet av det er det sant 

  5. Ledere når de har blitt ledere, har en tendens til å forvente at adferdsendring skal finne sted hos andre og ikke hos dem selv. Og verre blir det jo høyere opp i hierarkiet de kommer. Dette kan føre til feilslutninger og opplevd irrasjonalitet. Ydmykhet er ikke å forakte 

Hørt om mannen (lederen) som kom i skade for å kjøre i feil retning på motorvegen? Forholdet ble meldt på trafikkradioen. Lederens kommentar fra bilen var:

En! Det er jo flere hundre! 

© 2020 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon