top of page

Hva gjør du når estimatene sprekker?

Jon Arve Risan, NorStella

Mange, sannsynligvis de fleste av oss er involvert i prosjekter med jevne mellomrom. Karakteristisk for prosjekter er mål og omfang. Det skal også gjennomføres i løpet av et bestemt tidsrom med den kapasiteten du har til disposisjon. Dette krever estimering for å etablere en realistisk prosjektplan og kontinuerlig oppfølging.

Hva gjør du så når du oppdager at estimatene sprekker?

Første anbefaling er å bryte planen ned til håndterbare aktiviteter, etablere klare milepeler slik at du kan måle fart og estimere resterende del av arbeidet ved hjelp av Planning Poker.

Dersom du allerede bruker denne teknikken anbefales sjekklister over alt det prosjektdeltagerne ikke har tenkt på.

Ta utgangspunkt i målet og etabler sjekklisten ut fra beskrivelsen av når målet er nådd (definition-of-done).

For hver gang et estimat sprekker etter dette spør du hvorfor og føyer årsakene til sjekklisten i form av «Har vi tenkt på ….».

Sjekklisten anvendes heretter ved estimering eller re-estimering og vil i kraft av seg selv føre til større grad av kreativitet blant deltagerne over forhold som kan medføre merarbeid og større utfordringer enn opprinnelig forutsatt.

Brukt over tid vil en slik sjekkliste automatisk føre til at omstendighetene som det er så lett å glemme eller skyve under teppet sitt i ryggmargen.

Medfører dette overdreven grad av pessimisme eller svartsyn? Neppe. Heller større grad av opplevd mestring når estimatene holder. Prøv det!

bottom of page