Fra tre til fire hjørner gir større handlingsrom!

Jon Arve Risan, NorStella

Men du kommer ingen veg uten gode standarder og grensesnitt (NorStella bifaller) sier André Hoddevik i Difi når han presenterer Difis planer for økt utbredelse av elektronisk handelsformat (EHF) i 2017 på anbud365.no.

Dette innebærer blant annet

  • Stimulere til økt bruk av EHF-baserte løsninger og legge til rette for elektronisk kommunikasjon

  • Sikre at det finnes elektroniske løsninger for tilbudsinnlevering og mottak av tilbud, samt bidra til at disse benyttes

  • Vedlikeholde EHF for de delene av anskaffelsesprosessen hvor EHF er etablert

  • Etablere og drifte en minimumsløsning for elektronisk innhenting av dokumentasjonsbevis

  • Yte veiledning og brukerstøtte for fellestjenester og standarder.

  • Forvaltning og forberedelser til avslutning av Ehandelsplattform-avtalen.

 

Med andre ord et innholdsrikt og resultatorientert år.

 

Du kan lese hele artikkelen her og finne ut hvorfor referansen til de fire hjørnene ble brukt i overskriften.

FOR SPØRSMÅL OM AKTIVITETER OG MØTER: 
EPOST:  aktivitet@norstella.no

FOR SPØRSMÅL OM MEDLEMSKAP, FORTOLLING OG NODI-NUMMER:

EPOST:  norstella@norstella.no

POSTADRESSE:

NorStella

Postboks 70

1371 Asker

Org.nr. 977 143 330

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon

© 2021 by NorStella