top of page

Gründere har det lettest. De etablerte har det verre!

Kvinne med Hipster Frisyre
Laptop & Coffee
Hipster Par

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

09.11.18

Som gründer starter du som oftest med en ide og blanke ark. Utfordringen er å utvikle ideen til attraksjon og bærekraft.  Etablerte virksomheter har andre utfordringer som på mange måter handler om å bytte motor underveis. Her gir vi inspirert av McKinsey noen råd med på veien. 

Det er to klare forutsetninger som må være tilstede for at dette skal kunne lykkes 

1. Smidig tilnærming til utfordringen gjerne gjennom pilotering og proof of concept. Liten skala med andre ord. Unngå kjetterske tanker om the final solution. Den finner du aldri så fort som dagens virkelighet utvikler seg med ny teknologi som gir nye muligheter

2. Med en slik hastighet er det viktig å vite hvilke komponenter som tåler denne hastigheten. Etabler i en slik sammenheng forretningsmodeller som gjerne (av McKinsey) går under betegnelsen 2-speed arkitektur. I en slik sammenheng er legacy dvs virksomhetens kjernesystemer samlet i midten av arkitekturen. Her er kravet til stabilitet størst og kravet til hastighet eller endringstakt minst. I ytterkanten finner vi de kundenære tjenestene. Her er kravet til levetid lite. Endringstakten må imidlertid være stort.

Med smidighet innenfor en totrinns arkitektur er det realistisk mulig å møte den virkelige verden også for de virksomhetene som har vært med en stund. At det er mulig betyr nødvendigvis ikke at det er lett. Omgivelsenes krav øker ofte hurtigere enn vi henger med.  

Dette kan også være en utfordring for gründere.  

 

For alle gjelder imidlertid: Tenk gjerne stort, men presenter ide og løsning i mindre håndterbare porsjoner. Da er det mulig å justere kursen undervis. Legg kantbrikkene først!

Det er lys i enden av tunellen også for de som bytter motor. Neste generasjons digitale forretningsmodeller gir tradisjonelle virksomheter store muligheter til kostnadsreduksjon, effektivitetsforbedringer og sist men ikke minst nye sterke positive kundeopplevelser hos de kundene som allerede er der. Så sterke at de kan by gründerne reell konkurranse. Hastighet er mest vesentlig i denne sammenhengen.

  

For å ta ledelsen er tradisjonell virksomhet nødt til å vinne på tre områder 

  1. Kontinuerlig forbedring av kundeopplevelsen ende til ende (kundereisen)

  2. Ta utgangspunkt i blanke ark. Det er lett å bli hengende fast i etablerte forestillinger 

  3. Etabler gode forbindelser mellom ny teknologi og forretning ved hjelp av team som kan teste og lære med konstant fokus på kundeopplevelsen utenfra og inn 

Disse områdene må bearbeides simultant. Ved simultant å bearbeide kundereisen, forretningsprosessene, arkitekturen og arbeidsmetodene vil etablerte virksomheter kunne etablere ny forretning tilstrekkelig hurtig og robust til å utfordre ny konkurranse – og vinne. 

 

bottom of page