top of page

En forvaltning uten mellomledd

Jon Arve Risan, NorStella

Sist høst (2016) gjennomførte NorStella et godt besøkt møte om Blockchain. Som et ledd i vår møteserie NorStella nye muligheter. Bakgrunnen for dette var at vi ser en fremvekst av nye muligheter i kjølvannet av muligheten, men er de første til å samstemme med Håkon Haugli i Abelia om at mange gjerne skifter samtaleemne eller blir tomme i blikket når temaet bringes på bane.

Det kan derfor konstateres at det er noen som snakker om det, men foreløpig få som gjør noe med det. NorStella har over flere år jobbet for å fremme tillitsbaserte tjenester og vi er enige med Svein Ølnes fra Vestlandsforsk, som på vårt møte pekte på at offentlig sektor i mange tilfeller er et mellomledd. Og dermed burde Blockchain gi store muligheter for offentlig sektor innen autentisering av dokumenter, bevis på eierskap og håndtering av landets økonomi. På disse områdene skal staten sørge for tillit og integritet i transaksjoner og forvaltning av befolkningens aktiviteter og interesser. Blokkjeder kan bidra til dette. Harvard Business Review har også sett lyset og satt fokus på den nye teknologien i en samling artikler som spesielt interesserte kan finne her.

Penger fra huleboer til robot

Med som bidragsyter og ressursperson på vår BlockChain aktivitet var også Lasse Meholm. Han bebudet allerede da at han var svanger med en bok om betalingsløsninger. Denne er nå kommet ut på Hegnar Media og bærer tittelen «Penger fra huleboer til robo»t. En fasinerende historie om penger fra for 200 000 år siden frem til 2030. Vi lovte markedsføring. Det er snart påske, da har du god tid!

Arild Haraldsen har omtalt boken i en kommentar i digi.no og avslutter som følger:

Internett ga løfter om at transaksjonskostnadene mellom bedriftene ville gå ned som følge av «e-handel». Det har i liten grad skjedd. Blockchain derimot åpner opp for nettopp dette, en radikal reduksjon av markedets og bedriftenes transaksjonskostnader. Det vil være driveren for at Blockchain spres hurtigere enn hva Internett gjorde, sier far og sønn Tapscott.

Meholms bok er et viktig bidrag – og på mange måter et absolutt «must» - for alle som ønsker å sette seg inn i en viktig teknologisk utvikling som vil endre samfunnet – og ikke bare finansnæringen – i årene fremover, og anbefales på det sterkeste.

Vil du lese vaskeseddelen finner du den her. Samtidig kan du benytte anledningen til å bestille boken.

bottom of page