Møte i Ekspertgruppen 22.09.2021

Presentasjon
  • Lars Kristian Roland, seksjonssjef Arkitekturstyring, Direktoratet for helse og Jean-Luc Orgeret, prosjektleder kontrollinfo, BITS - To eksempler på deling av data