Møte i Ekspertgruppen 7.1.2021

Møtereferat 
Møte 7.01.21

Opptak av foredrag

Prof. dr. juris Dag Wiese Schartum: "Automatiseringsvennlig lovgivning"

Kari Laumann, Datatilsynet: «Sandkassen for ansvarlig kunstig intelligens»

Steinar Skagemo, Brønnøysundregistrene: "Begrepsarbeid"

© 2021 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon