eID Forum

Forumet skal bidra til å utløse det forretningsmessige potensialet for elektronisk samhandling som ligger i økt bruk av eID ved effektivt samspill mellom ulike teknologier og standarder innenfor dette området. Noen stikkord for pågående temaer er virksomhetssertifikater og eID for ansatte, identitets- og tilgangsstyring, ny EU-forordning om eID og eSignatur. 

NETTVERKSMØTE eID Forum

NorStella inviterte til åpent ettermiddagsmøte om eIDAS og eID i Norge

Tid:   tirsdag 3. september 2019 - 14.00-17.00

Sted: Buypass, Nydalsveien 30A

Vi hadde et uformelt møte med innledninger og mye tid til diskusjon. Etter møtet fortsatte diskusjonene over litt mat og drikke. Buypass sponset møtelokalet og enkel servering.

Følgende korte innledninger var på dagsordenen:

EID_MadsHenriksveen.jpg

Overgangsordninger fra tidligere nasjonalt regime til nytt europeisk regime med eIDAS

Buypass

MADS HENRIKSVEEN

Status for regelverk: «Rammeverk for identifikasjon og elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor», knytning av selvdeklarasjonsforskriften til nytt rammeverk, innføring av eIDAS gjennomføringsrettsakter som norske forskrifter

KMD/Difi

JON BERGE HOLDEN

Avatar 111

Status i Norge for eIDAS, hvem er godkjente, kvalifiserte tillitstjenestetilbydere?

NKOM

LIZA ALIEN

Referat fra Go.eidas møte i Tyskland 25 mars

Signicat

JOHN ERIK SETSAAS

Freja eID – en ny aktør i det Norske ID markedet

VERISEC

BJØRN ANNANIASSEN

​​​Pris :  NorStella medlemmer: gratis (medlemsavgift 9500 kr per bedrift)

Ikke-medlemmer: 500 kr/deltaker

Velkommen!

Med hilsen

NorStella eID-nettverk

© 2020 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon