top of page
ecmr.png
ecmr fiskebåt_edited.jpg

eCMR Prosjektet

 

I løpet av høsten og vinteren 2021-22 gjennomførte NORSTELLA i samarbeid med Sjømat Norge en serie arbeidsmøter med relevante aktører for å kartlegge effektene av å digitalisere CMR. Kartleggingen viste at effektene kan være betydelige, både for vareeierne i havbruksnæringen og for deres transportører.


Basert på disse møtene ble eCMR-prosjektet initiert våren 2023 med støtte fra FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering AS). Hovedmål med prosjektet var å verifisere at CMR lovkrav og forretningsprosesser kan digitaliseres gjennom bruk av Peppol.

eCMR-prosjektet ble gjennomført fra mars til desember 2023. Prosjektet ble realisert gjennom et antall piloter med deltakere fra hele verdikjeden. De som deltok i pilotene var sjømateksportørene Coast og Cermaq, transportøren Girteka og systemleverandøren Maritech.
Som del av pilotene ble det produsert eCMR-meldinger hos vareeierne basert på eksisterende CMR-dokumenter. eCMR-meldingene ble så sendt til transportør via Peppol-nettverket som bekreftet mottak på sin side.

Hovedfunn fra prosjektet er at Peppol fungerte både som nettverk for å utveksle eCMR-meldinger og som meldingsstandard for innhold. Og deltakerne har tro på at elektronisk utveksling og gjenbruk av data vil kunne gi en mer effektiv verdikjede og at eCMR vil bedre informasjonsflyten mellom avsender, transportør og mottaker.

I tillegg til de muligheter som eCMR vil kunne gi for effektivisering og forbedring av verdikjeden for eksport av sjømat, har prosjektet også identifisert noen andre områder der eCMR bør kunne bidra positivt:

  • Bidra til mer effektiv import og fortolling via integrasjon med Digitoll og neste generasjon av Tvinn

  • Brukes i kontroll av biler når regelverket innen EU er på plass (eFTI-gates)

  • Bidra til å dokumentere  graden av en bærekraftig sjømatnæring

Se presentasjon av prosjektet på FHFs nettsider.

Are Berg, Edisys Consulting, prosjektleder

Publisert Juni 2024

Les også Internasjonale fraktdokumenter - veien fra papir til elektroniske meldinger, Olav G. Hermansen, Juni 2021

ecmr fisk_edited.jpg
bottom of page