top of page

e-CMR – NorStella engasjerer seg i internasjonal standardisering

Terje Borge Olsen, Terjebo

NorStella, gjennom utvalgene e-Transport og Internasjonal handelsforenkling, og i samarbeid med Norges Lastebileier-forbund, har avgitt høringsuttalelse om ny UN/CEFACT-standard for internasjonalt elektronisk fraktbrev – e-CMR. Internasjonal standardisering er et møysommelig og tidkrevende arbeid, men her er mye av «fotarbeidet» allerede på plass. e-CMR som dokument er allerede utviklet og tatt i bruk i «førstandard-modus» i internasjonal transport. CMR – Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road – er ratifisert og allment godkjent som juridisk standard for internasjonal varetransport på vei. I 2008 ble det lagt til en protokoll til CMR konvensjonen som tillot bruk av e-CMR, elektronisk versjon av CMR fra juni 2011. Elleve land har ratifisert avtalen så langt, blant dem de fleste av våre handelspartnere. Norge er i prosess, men ting tar tid. At jus og økonomi danner basis for løsningen er lovende for den videre standardiserings-prosessen.

e-CMR er i utgangspunktet en standard for utveksling av transportdokumentasjon mellom kunde, leverandør og parter i internasjonal transport, men kan potensielt også ha stor nytte av e-CMR. Riktig utnyttet kan e-CMR gi veimyndighetene et godt verktøy for kontroll av farlig gods og til overvåking av kabotasje. Tollmyndighetene bør sterkt vurdere e-CMR som basis for forhåndsgodkjenning i sitt ekspressfortollingsprosjekt. Det er mye den samme informasjonen som trengs, og tunge offentlige brukere i tillegg til de private, vil kunne gi ekstra kraft i det videre arbeidet.

Skissen under er hentet fra et eldre NorStella dokument som viser informasjonsflyt/dokumenter innen internasjonal handel. Helst vil vi se alt dette digitalisert og integrert i sømløse systemer over landegrenser. Vi vil også gjerne at det skal være enkelt å knytte seg til dette nettverket gjennom en tilknytning som når alle. Innenfor de vanligste handelsdokumentene som katalog, ordre og faktura har Norge vært sentrale i få dette på plass gjennom OpenPEPPOL initiativet. Transportdokumentasjon burde vært en integrert del av dette konseptet, men det er det ikke. Gamle EDIFACT løsninger med store samlastere som edderkopper låser vareeiere og transportører i isolerte «bobler», og hindrer internasjonal interopabilitet og fri konkurranse. NorStellas medlemmer har utviklet TransportXML som er i bruk i et nordisk marked, men e-CMR gir nå håp om en åpen, internasjonal løsning for transportdokumentasjon.

Det er alltid von i hangande snøre!

bottom of page