top of page

Du har djevelen på skulderen hele tiden!

Jon Arve Risan, NorStella

Og han er ikke mye opptatt av digitalisering! Varme er analog. Spøk til side, McKinsey har analysert en rekke bedrifter og virksomheter både offentlig og privat og funnet klare fellestrekk hos alle hva gjelder digitalisering.

De største motkreftene finner du i bedriftskulturen med merkelappen

  1. Manglende evne til å tenke og handle på tvers. Du får det du måler

  2. Risikoaversjon. Det er for mange Ludviker i Flåklypa

  3. Reell brukerorientering dvs evne til å skaffe seg kunnskap om kunden og ikke bare tro at du vet

Disse forholdene har ridd oss lenge, men blir ekstra synlige i dagens digitale verden hvor alt går så mye raskere. Konsekvensen av konsekvensene vokser, for ikke å si handlingslammelsen eksponensielt.

Men kultur og mindset endres ikke over natten. Det har vi skrevet om tidligere. Hvis du venter på kulturen, blir det som å vente på Godot. Du er ute av business før du vet ordet av det. Tilpasning til digital adferd og krav krever at du knuser noen egg underveis.

Vinnerne i dette racet vil ha evnet å skape en kultur som er mer responsiv til kunder, evnet å ta mer kontrollert risiko og evnet å skape en virksomhet som henger bedre sammen på tvers av etablerte siloer. Det være seg interne eller eksterne

 

Løsningen ligger i realitetsorientering fra topp (særlig topp) til bunn. Denne realitetsorienteringen må følges opp på samme måte som operasjonen for øvrig. Risiko må bli gøy og man må evne å se egen suksess gjennom andre. Hva gjelder kundefokus, burde det være nok å peke på Amazon og Apple. Nedskalert til egne forhold vil dette gi en god pekepinn på hvor du skal starte å bygge innsikt.

 

Djevelen må bekjempes! For å kunne det må du vite at den sitter der.

bottom of page