top of page

Du har en digital tvilling!

Jon Arve Risan, NorStella

En digital tvilling er en digital gjenskaping av en virkelighet som du har behov for å studere nærmere, knyttet til ønsket om å skape en bedre utnyttelse av den reelle komponenten som klones. Før den digitale tvillingen ble født (som begrep) omtalte vi den i termer som modellering og simulering.

Forskjellen i dag er den mengden data vi er i stand til å samle inn ved hjelp av sensorer (IoT) og vår evne til å bearbeide store datamengder (AI) og å trekke lærdom ut av disse enorme datamengdene (Machine Learning).

Som du skjønner er det sammensmeltingen av disse mulighetene som har gitt gode levekår for digitale tvillinger.

Så langt har de som regel fristet tilværelsen i industrien og bidratt til økt effektivitet innenfor olje, flyindustri, vindmøller og ikke minst hus. Smarte hus blir stadig vanligere. NorStella elsker å snakke om smarte byer (Smart Communities). Vi kommer nok til å lage ett eller annet på dette sent 2018.

Puh! Sier kanskje du som jobber i kontorindustrien. Her er det ingen tvillinger! Da bør du nok se deg godt rundt for de samme disiplinene (IoT, AI og ML) er på full fart inn på dette området også. Kanskje trengs ikke eksakt modellering av det fysiske miljøet, men anvendt på og innenfor prosesstenking kan slik avbildning av virkeligheten få stor innflytelse.

Virkeligheten modelleres og robotene kommer! Vær beredt! Følg oss videre på nettsiden!

bottom of page