top of page

Digital samhandling

Når vi arrangerer en samhandlingsarena, sitter vi ofte igjen med tema og problemstillinger som fortjener å bli behandlet ytterligere både i bredde og dybde. Vårt virkemiddel i en slik sammenheng er å ta initiativ til nye møter i mindre skala og i noen sammenhenger danne en ny nettverksgruppe som skal virke over tid. Denne dynamikken sørger for at vi er både fleksible og høyst aktuelle i våre temavalg og aktiviteter. Innimellom nøyer vi oss med å publisere relevant informasjon knyttet til temaene. 


Suksessfaktoren for deg er deltagelse og da helst som medlem.

Det er bare strutsen som tror det går over!

FN har vedtatt sine 17 bærekraftmål som i sum skal bidra til å gjøre verden til et bedre og mer bærekraftig sted for alle før 2030.

 

Det synes som om dette (basert på omtale, kjennskap, innsikt og kunnskap) i liten grad har sunket inn hos flere av oss inklusive undertegnede. NorStella har som del av vårt samhandlingsfokus intensjon om å bidra til mer kunnskap om disse målene.

Digitaliseringen og FNs bærekraftmål

Dette er et NorStella-arrangement som en oppfølger til Samhandlings-arena #12 (2.februar 2017).

 

Samspill-gruppen ønsker å se digitaliseringen av Norge i en større sammenheng og har invitert to kunnskapsrike og erfarne personer til å innlede med sine perspektiver – før det åpnes for debatt.

1 / 1

Please reload

bottom of page