top of page

Digital læring - en analog transformasjonsprosess!

450254.jpg
mika-baumeister-4bF980HkVWA-unsplash.jpg
campaign-creators-gMsnXqILjp4-unsplash.j

Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

08.09.2020

 

Vi fortsetter å følge Khrono (nyhetsavis for høyere utdanning og forskning). Nylig hadde Arne Krokan et innlegg hvor han fra sitt ståsted ryddet opp i begreper knyttet til digital læring. Ifølge ham er dette feil begrep fordi det ikke har noe med læring å gjøre All læring foregår inne i hodene våre, og der er prosessene analoge. Det som er digitalt, er stimuliene som kan føre til læring.  Fenomenet digital læring finnes derfor ikke. Transformasjonen er analog.

Å bruke verktøyene pdf, powerpoint eller zoom skaper derfor ingen fundamentalt endrede betingelser for læring. Dette er hva en ville kalle digitalisering og ikke digital transformasjon. En transformasjon tar utgangspunkt i at en endrer arbeidsprosesser fundamentalt.

Da handler det i læringssammenheng ikke lenger om forelesninger eller øvingsoppgaver på nett (MOOC), men om iscenesettelse av gode læreprosesser basert på ulike teorier eller perspektiver på og forståelser av læring.

Det behaviouristiske perspektivet setter fokus på hvordan vi kan skape positive forsterkere, som igjen er viktig for motivasjon til å arbeide. Det kognitive perspektivet handler om å forstå sammenhenger, og om å forstå betydningen av termer og hvordan ulike fenomen relateres til hverandre.

Mange av oss husker kanskje Tony Buzan og hans tankekart og hvordan det hjalp oss til å se og forstå kompliserte sammenhenger. De gamle tegneteknikkene er i dag digitale, men læringen ligger i forståelsen.

Dette var bare et lite resymé av artikkelen i Khrono. Du kan lese hele her.

bottom of page