top of page
Deltagerforum.png
headway-F2KRf_QfCqw-unsplash.jpg
IMG_3503.jpg

NORSTELLAs DELTAGERFORUM 18. april 2024, kl. 16.00-19.00

Deltagerforum er NORSTELLAs vedtektsfestede årsmøte og skal avholdes innen utgangen av april hvert år, med tre ukers varsel.

Deltakerforumet består av representanter av registrerte deltakere i NORSTELLA. Med registrerte deltakere menes;

  • bedrifter, organisasjoner, offentlige virksomheter eller personer som er registrert som deltaker i NorStella mot å betale en fastsatt medlemsavgift,

  • andre som etter Styrets mening bidrar til arbeidet enten gjennom annen finansiell støtte eller en betydelig egen arbeidsinnsats i stiftelsens arbeid.

I år avvikles Deltagerforum 18. april i Polyteknisk forenings lokaler med oppmøte kl. 1600. Det blir lett bevertning før møtet tar til kl 16.30.

Påmelding her

Agenda - fremdeles under utarbeidelse

1. Valg av valgkomité.

2. Valg av revisor

3. Beslutte styrets godtgjørelse

4. Gi evt. uttalelser vedr. årsberetning, årsregnskap, stiftelsens arbeid og styresammensetningen

  • Årsregnskap 2023 - kommer

  • Årsberetning 2023 - kommer

bottom of page