top of page

Fra en verden hvor du eier bilen til en fremtid hvor bilen eier seg selv

Jon Arve Risan, NorStella

Noen gang sittet i kø på en motorvei og følt tiden fullstendig bortkastet. Selvkjørende biler gir deg mulighet for å utnytte tiden til produktive og verdiskapende aktiviteter. I tillegg er bilen en bedre sjåfør enn deg. Dyrt med slike biler - sier du. Pay as you go - sier vi og slutter oss til tankene om biler som «eier seg selv» uten mellommenn administrert ved hjelp av blockchain løsninger.

En slik mulig fremtid beskrives her.

Scenariet er som følger (på engelsk):

Imagine a world where fleets of autonomous vehicles that are electric and shared (FAVES) slash the number of vehicles on the road by as much as 90%. Hailing and paying for a ride or delivery is as easy as tapping a smart phone app. Car loans and insurance payments shrink or disappear because renting a vehicle when it would otherwise sit idle (or feeding electricity back to the electric grid) more than pays for it.

Denne fremtiden er utførlig beskrevet i en artikkel publisert på World Economic Forum sine websider nylig. Les den her.

En viktig bestanddel i konseptet rundt smarte byer spør du oss. NorStella og ITS vil følge denne utviklingen i den nærmeste tiden gjennom ulike aktiviteter og tiltak.

Følg med på dette som medlem!

bottom of page