top of page

Avvikende, men trygg - en sikker suksess!

Gruppe Meeting
møte Håndtrykk
Networking-event

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

14.09.18

Harvard Business Review har i et par artikler nylig referert til forskning på evne til problemløsing enkeltvis og i team.

Konklusjonen har forskerne slik de ofte gjør, gruppert langs to akser; forskjellighet og trygghet.

 

Best dokumentert evne til problemløsing finner man hos grupper eller enkeltindivider som evner å skille seg ut (i tenking og adferd) og samtidig være trygg på eget ståsted.

 

Egenskaper som kjennetegner denne forskjelligheten er utnyttelse av tilgjengelig informasjon for å etablere situasjonsforståelse, evne til å søke kunnskap

utenfor egne rekker, opprettholdelse av disiplin, vilje til å bryte regler for å finne en løsning og å utfordre etablerte sannheter.

Besitter du eller gruppen en eller flere av diss egenskapene og samtidig er trygg på eget ståsted så vil det gå deg godt her i verden:

Tabell01.png
bottom of page