top of page

Alt henger sammen med alt – og konvergerer!

Over flere år har vi kunnet observere betydelig konvergens (tilnærming) mellom teknologier. Det burde være nok å nevne smarttelefon hvor du etter hvert finner alt du tidligere måte ha flere fysiske enheter for å håndtere. – og det stopper ikke der.

Polyteknisk forening har alltid vært tuftet på dette flersynet og tar 7. november konsekvensen ved å arrangere konferansen Technology and EmotionsSentralen.

Digitalisering preger samfunnsutviklingen og kunst og kultur er viktige drivere for å øke takten på omstillingen til en digital verden. Mange som arbeider med omstilling og digitalisering opplever mangel på verktøy for å skape forståelse for endringene som må til og ikke minst behovet for samhandling, ofte mellom ulike jobbkulturer og sektorer. Kultur og kunst vil kunne ha en viktig funksjon for å overstige disse barrierene.

Konferansen skal vise hvordan kunst og teknologi kan samarbeide for å skape større forståelse og innovasjon i en digital verden. Innovasjon handler ikke bare om dingser og duppeditter, men like mye om kultur.

Har du lyst til å høre mer om dette, kan vi tilby et begrenset antall billetter til en sterkt rabattert pris (515 kroner), til de første som melder seg på via denne siden i løpet av oktober. Når disse plassene er fylt øker prisen til 1953 kroner.

Kryss av for Entrepreneur og skriv NorStella i navnefeltet.

Jon Arve Risan, NorStella

bottom of page