Vidunderlige nye verden!

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

19.12.2018

Da Aldous Huxley skrev «Brave New World” for trekvart århundre siden beskrev han en fantasi som kunne bli til virkelighet. Boken ble innledet med et sitat fra den russiske filosofen og politikeren Nicolas Berdiaeff (1874 – 1948), som oversatt til norsk går som følger: 

Det synes som om utopier er langt lettere å virkeliggjøre enn en noen gang trodde de var. I virkeligheten står vi like overfor et problem som er langt mer skremmende. Hvordan skal vi unngå at de virkeliggjøres for godt? Utopier er oppnåelige. Livet peker mot dem. Men kanskje ett nytt århundre vil begynne med at de utdannede og intellektuelle vil finne midler til å nedkjempe utopier slik at vi gjennom dette kan vende tilbake til et ikke-utopisk samfunn, som kanskje er mindre perfekt, men som vil tilby større frihet. 

Berdiaeff som Huxley, var veldig opptatt av mennesket og bekymret for menneskets frihet i fremtiden. 

Bekymret for fremtiden har man alltid vært og særlig når den vurderes opp mot dagens situasjon og de utviklingstrekk man ser og kan ane konsekvensen av. Da handler det om å tenke positivt og konstruktivt. 

Min påstand er derfor at fremtidens arbeidsliv kommer til å by på: 

1. Nye arbeidsformer (reelle og virtuelle i løs kobling) 

2. Nye læremetoder (utfordrer intellektet på helt nye områder) 

3. Et vell av nye muligheter (verden blir din lekegrind) 

4. Nye samarbeidsformer (samspill mellom deg, roboter og tradisjonelle aktører) 

5. Nye motiverende elementer (økt sosialisering og mindre fokus på profitt men desto mer på deling og miljø) 

6. Nye former for livskunst (kunsten å balansere arbeid og fritid med nye ukjente fritidstilbud og arbeidsformer) 

Et positivt syn på fremtiden vil alltid virke selvoppfyllende – og om du ikke får rett, har du mobilisert nok energi til å håndtere fremtidens utfordringer. 

Du finner flere leseeksemplarer av boken i www.bokhylla.no 

© 2020 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon