Taylorismen er definitivt død!

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

07.12.2018

På begynnelsen av 1900-tallet utviklet Frederick W. Taylor den såkalte scientific management-teorien, eller vitenskapelig bedriftsledelse, som det er oversatt til på norsk. Taylor mente at arbeiderne har likhetstrekk med maskiner. Hvis det blir skapt nok klarhet og orden, kan hver arbeider fungere som om han eller hun var en styrbar maskin. Dette ledet fram til et spesielt syn på hva som var riktige metoder for styring av arbeidere og virksomheter. 

Byråkratiet er et ektefødt barn av taylorismen. 

 

Selv etter over 100 år har Taylor tilhengere. Trist. 

Dagens digitale utfordringer og muligheter krever imidlertid et agilt eller tilpasningsdyktig syn på egen organisasjon for å skape suksess.  

Lurer du på din virksomhet er tilstrekkelig tilpasningsdyktig så skal du se etter følgende:

 

 1. Evne til å se utover egne grenser 
  For å kunne møte kontinuerlige endrede krav og behov hos sine interessenter sørger agile organisasjoner for å utvikle fleksible tilnærminger til den verdiskaping de er avhengig av og involverer gjerne partnere direkte inn i sin verdikjede. Det finnes flere gode norske eksempler på dette. 
   

 2. Bedriften som nettverk 
  Agile virksomheter har innsett betydningen av nettverk. Internt i bedriften organiseres disse i grupper med stor grad av intern selvstendighet der samspillet mellom gruppene foregår uten prestisje, men med et klart engasjement for å oppnå virksomhetens klart uttalte mål. Ledere skal heie heller enn styre.
   

 3. Kjappe beslutninger og evne til læring
  Taylor forfektet et mekanisk syn med lange beslutningsveier og liten evne til læring. Tilpasningsdyktige organisasjoner må skape en kultur der dette er motsatt. For å oppnå dette er det nødvendig med flate organisasjoner og en god fullmaktsstruktur. Lederne i disse organisasjonene må bidra til gode systemer for tilbakemelding og erfaringsoppsamling. Det må være lov å feile. Erfaring er summen av de feil du har gjort som du har lært av. 
   

 4. Lidenskap (passion) 
  ​Opplevelse av mestring er fantastisk, og vil i sin tur utløse energi i gode sirkler. Agile organisasjoner har skjønt dette og legger til rette for ledelse i en mestringskultur hvor mennesket står i sentrum med kjapp samhandlende effektiv verdiskaping. 
   

 5. Fokus på nye muligheter 
  I en agil virksomhet er teknologien sømløst integrert med all øvrig aktivitet i virksomheten med sikte på å utløse kjapp og god verdiskaping for å oppnå maksimal forretningsverdi.  

  Man ser fram i stedet for tilbake, og er åpne for å eksperimentere både med ny teknologi og nye metoder. I dette arbeidet kommer tverrgående team og de andre egenskapene til tilpasningsdyktige organisasjoner nevnt innledningsvis til sin fulle rett. 

  Noen av arbeiderne kan i en slik setting faktisk bli maskiner, men det er en annen historie.  

 

Suksessen ligger uansett i hastigheten og evnen til kontinuerlig å forstå og tilpasse seg kundens behov med alle midler! 

© 2020 by NorStella

 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon
 • Hvit Twitter Ikon