Hvorfor bli medlem?

Trenger din virksomhet inspirasjon og en møteplass for å henge med i den digitale omstillingen som treffer oss alle i disse tider? 

Som nøytral brobygger mellom det offentlige og private Norge er vi opptatt av å dele erfaringer på tvers av sektorer.

Medlemmer i NorStella blir oppdatert på relevante temaer, får en møteplass for diskusjon og erfaringsutveksling, samt et verdifullt nettverk.

  • Facebook
  • Linkedin - svarte sirkelen
  • Twitter

Nettverksmedlemskap

Gratis deltagelse på NorStellas seminarer, frokostmøter og nettverksgrupper for inntil tre deltakere per medlemsbedrift på hvert møte
Deltagelse i relevante høringsprosesser som NorStella tar initiativ til eller blir invitert til å avgi uttalelse på
Nettverk i nettverkene (via våre naturlige samarbeidspartnere) og gratis deltagelse på Open Innovation Lab of Norway sine møter.
Pris 9500,- eks mva / år

Gründermedlemskap / personlig medlem

Like fordeler som Nettverksmedlemmer

Som gründer må du oppfylle to av tre følgende betingelser:
 

  • Eksistert i mindre enn tre år

  • Inntil 2 ansatte

  • Omsetning på under en million kroner

Pris 1.995,- eks mva / år

NODI-medlemskap

Gratis tildeling av ett NODI nr. for elektronisk fortolling
Gratis tilgang til vårt DOKSENTER
Deltagelse i relevante høringsprosesser som NorStella tar initiativ til eller blir invitert til å avgi uttalelse på
Pris 1.995,- eks. mva / år 

© 2020 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon