Let’s LØRN!

robot
MOBILTELEFON
Designer

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

17.12.2018

NorStella er stolt over å promotere Lørning. Dette er et initiativ i kretsen rundt Silvija Seres og en rekke ildsjeler rundt henne inklusive miljøet i Polyteknisk forening.

Silvija selv sier følgende:

Mange mennesker er opptatt av fremtidens arbeid, men ingen er sikker på hvilke ferdigheter fremtiden vil kreve av oss. Derfor må vi svare på to spørsmål: hva kan mennesker gjøre bedre enn maskiner og hva kan nordmenn gjøre bedre enn resten av verden? Dette må vi mestre bedre enn noensinne — derfor må vi lørne fort og med retningssans.

 

Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame fra EY spør: do you think it is about mindset or skillset. Jeg er sikker på at svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

 

Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være, for å kunne ta aktive valg.

 

Jeg tror det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode». Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett den læringen som ikke gjelder oss selv.

Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?

 

Jeg tror at direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter, automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret, som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker som kan og bør gjøre.

 

Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever omsorg og omtanke.

 

Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap. Jeg avslutter dette ukebrevet med en av sitatene fra en av mine store helter, Claude Shannon, faren til Informasjonsteori: «We know the past but cannot control it. We control the future but cannot know it».

 

NorStella slutter seg udelt til dette. Tema og poenger slutter godt opp om alt vi har vært opptatt av de siste årene i Samhandlingsarenaer og som tema på NorStella Nye Muligheter. Tema 7. februar er for eksempel Maskinell læring (kunstig intelligens). Les mer på www.norstella.no.

 

www.lørn.com kan du finne tematiserte podcaster med en rekke relevante tema som lyttet til i sum vil skape evne til både å forstå og endre egen virksomhet og forholde seg til en verden og en fremtid som stiller stadig økende krav til kompetanse og «lørning».