top of page

NorStella og standardisering

NorStella deltar i nasjonale og internasjonale standardiseringsfora innen interesseområdene elektronisk id og internasjonal handel (samtrafikk).

Interessene ivaretas gjennom samarbeid med organisasjonene EEMA (eID) og EESPA (samtrafikk og internasjonal handel)

 

NorStella deltar også i Regjeringens Standardiseringsråd.

bottom of page