top of page

Å se det store i det små

Jon Arve Risan, NorStella

Inspirert av Paul Chaffey i Dagens Næringsliv 9.2 lot jeg meg inspirere av hans påstand om digitalisering i to nivåer; den lille og den store.

 

Den lille handler om å utgjøre en forskjell hver dag der vi møter våre kunder, slik at de opplever effektivitet og ikke minst bekvemmelighet i hverdagen. De som konsumerer våre tjenester skal blant annet ved hjelp av digitale håndgrep oppleve at vi spiller på lag og ikke omvendt. Egentlig handler det om prosesser og ikke om å digitalisere for digitaliseringens skyld. Du blir ikke digital av å digitalisere. Du blir digital når du evner å se det store i det små.

 

Den store handler om oppgave- og ressursfordeling på lengre sikt. Her finner vi utfordringer knyttet

til kunstig intelligens, maskinell læring og maskiner som er i stand til å overta oppgaver for oss. Dette

er imidlertid ingen trussel, men en mulighet hvis vi griper det riktig an og tar vare på og styrker våre

menneskelige fortrinn.

I følge den samme artikkelen blir det enda viktigere å fremme det unikt menneskelige og bli god på

fire fremtidskompetanser som vil være avgjørende for at vi skal lykkes i en mer digital fremtid;

 

Skaperkraft, informasjonskyndighet, fordypningsevne og sosial kompetanse.

 

NorStella støtter gründere og skaperkraft. Vi er overbevist om at informasjon er drivstoff for

prosessene og at vi gjennom våre ulike aktiviteter i nettverk og grupper, skaper mulighet for faglig

fremtidsrettet fordypning. 11 april arrangerer vi et spennende foredrag om hva som skjer i norske kommuner ift digitalisering. Les mer om det her og meld deg på!

bottom of page