Digitale Toppledere

 

Nettverket av Digitale Toppledere har satt seg som mål å bidra til å få mer fart på digitaliseringen i Norge. I denne forbindelse er det fra 8. januar 2019 etablert en ekspertgruppe som skal bidra til at flere prosjekter basert på datadeling ser dagens lys i Norge.

Du vil finne dokumentasjon fra møtene i begge fora på NorStellas passordbelagte medlemssider. Bruk denne lenken.

KONTAKTINFORMASJON

For ytterligere informasjon - ta kontakt med stiftelsen NorStella (sekretariat for nettverket Digitale Toppledere): norstella@norstella.no

Bilde9.png
Image by Markus Spiske
Juridiske hindre for digitalisering - status!
Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

22. januar 2020

Rapporten «Juridiske hindre for digitalisering» ble overlevert digitaliseringsminister Nikolai Astrup i slutten av november. Den kan lastes ned her.

Arbeidet som ledet frem til den ferdige rapporten ble godt dekket under det fullbookede arrangementet Fredag Morgen med Dataforeningen før vi tok juleferie. Arbeidet med rapporten høstet også berettiget ros da status ble presentert i nettverket Digitale Toppledere (som blir fasilitert av NorStella) i slutten av januar.

Ekspertgruppen som også fasiliteres av NorStella, har jobbet ufortrødent videre med presiseringer og nyanseringer. Planen er å oppdatere rapporten med nye hindre løpende gjennom 2020 - samtidig som departementet som ba om rapporten, holdes oppdatert ved at det blir dokumentert hvilke juridiske hindre som har blitt adressert siden ekspertgruppen overleverte første versjon av rapporten.

For å bidra til tilstrekkelig oppfølging hos myndighetene og for å sikre tilstrekkelig bredde av hindre -tilstrebes det å få en dialog med departementet i løpet av februar/mars. More to come!

DSC_0288.jpg
Dugnad for digital lovopprydding
Rapport: Juridiske hindre ved digitalisering

25. november 2019

I etterkant av Digitale Topplederes samling «Data er ikke gull – ennå» på Helsfyr 10. oktober, hadde ekspertgruppen et arbeidsmøte der det ble besluttet å gjøre en ekstraordinær dugnadsjobb. Det har vært en intensiv måned med mange bidragsytere som har jobbet på spreng for lage en rapport som identifiserer juridiske hindre for digitalisering.

 

Tirsdag den 19. november ble rapporten overrakt til digitaliseringsministeren. I rapporten har NorStella og Den norske dataforening gått igjennom lovverket, og presenterer de viktigste hindrene for regjeringens digitaliseringsstrategi.

«Det har gjennom dette arbeidet etablert seg en ekspertgruppe med gjensidig tillit og god leveransekapasitet» sier prosjektleder Trygve Skibeli, «denne type sektorovergripende samarbeid er viktig og derfor bør momentet utnyttes - ved at arbeidet videreføres på noen av de øvrige problemstillingene som gruppen har tatt opp.»

 

«Det er et visjonært og ambisiøst politisk dokument som legger viktige føringer for å bygge et smidig, digitalisert Norge» sier Nina C. Mathiesen i Den norske dataforening, «nå handler det om å fjerne både reelle og innbilte juridiske hindre. Det er et langt lerret å bleke, men har vi i hvert fall et grundig og gjennomarbeidet veikart for den videre digitale reisen.»

webupload-989785e5-223c-4174-80a6-de06fe
«Vil ha fart på digitaliseringen»

8. januar 2019

 

Nettverket Digitale Toppledere bygger på prinsippet - likeverdige partnere i en dugnad (alle dekker sine egne kostnader). Ekspertgruppen skal adressere både datadeling og lover/regler (som ofte henger tett sammen). Ekspertgruppens leveranser vil inkludere svar på spørsmål og assistanse, etableringen av en kunnskapsbase på datadeling/ «best practices» og relaterte lover/regelverk. Tjenesten vil i første omgang være kostnadsfri. 

«Difi arbeider målrettet for økt deling av data og regelverksforenkling ettersom det er en forutsetning for gode digitale tjenester til innbyggerne, tilgang til offentlige data for næringslivet og en effektiv forvaltning» sier Knut Bjørgaas, avdelingsdirektør Digital Strategi og Samordning (Difi) «Vi synes derfor at dette initiativet er både viktig og riktig». 

 

I august 2018 inviterte NorStella, som er sekretariat for Digitale Toppledere, til nytt nettverksmøte med overskriften «Keiserens nye klær». Det ble under dette møtet besluttet at det viktigste Digitale Toppledere kan gjøre i det korte bildet for å «kle på keiseren» er å etablere ekspertgruppen «Datadeling og regelverksforenkling». 

Tilstede på møtet i august var toppledere fra Difi, Brønnøysundregistrene, Virke, IKT Norge, Nærings- og fiskeridepartementet, DigitalNorway, Forskningsrådet, Den norske dataforening, DNDs IT-politiske råd, Digitaliseringsrådet, Open Innovation Lab, Finans Norge, DSOP (v/Bits) mfl.