top of page
Bilde1.png
Illustrasjoner NorStella (1).png
HøstmøteHandelsforenkling ill.png

Høstens møte i Internasjonal handelsforenkling 2023

Grete Astad, Tollkonsult AS, Utvalgsleder

Høstens møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling arrangeres torsdag 19. oktober kl. 9-13. Sett av datoen allerede nå!

 
Programmet for dagen er klart, det finner du her.
 
Vi opplever at forumet har funnet sin form, og har etablert seg som en viktig og hyggelig møteplass. Vi ønsker å legge til rette for meningsutvekslinger og gode diskusjoner, og utvikle forumet til en faglig og sosial møteplass hvor vi setter utviklingen innen internasjonal handel, internasjonal logistikk og toll i fokus. Her er det plass til flere!
 
Det er mye som skjer innen internasjonal handel, nå og i de nærmeste årene. Det gjelder den raske digitale utviklingen, men også utvikling på regelverkssiden. Og det skjer nå! Det er viktig å holde seg oppdatert, det kan være vinn eller forsvinn. Har du hørt det før? Vi gjentar oss selv, vi vet, men nå er det viktig å følge med i timen!
 
Digital samhandling er den overordnede trenden innen internasjonal handel, og nye digitale, og til dels automatiserte, løsninger utvikles for å erstatte tidkrevende og manuelle løsninger og prosedyrer. Dette er utviklingen både i Norge og internasjonalt. Utveksling av data knyttet til vareførsel skjer mellom ulike aktører i privat næringsliv, nasjonalt og internasjonalt, men også mellom privat næringsliv og offentlige myndigheter. Er din bedrift berørt og hva vil dette i så fall bety for din bedrift? 
 
Internasjonale initiativ rundt miljø og bærekraft er forhold aktører innen internasjonal handel ikke kan ignorere, spesielt gjelder dette for produktgrupper som tekstiler og elektronikk. Er din bedrift berørt, og hva vil dette i så fall bety for din bedrift?
 
Internasjonale standarder er helt sentrale i utvikling av produkter og tjenester. Standarder gjør verden enklere, og mer forutsigbar. Standarder brukes hele tiden, uten at vi tenker over det i det daglige, også innenfor fagområdene internasjonal handel og logistikk. Kunnskap om ulike standarder er viktig, og standarder er viktige arbeidsredskaper. Visste du forresten at det finnes en europeisk standard for kompetansekrav til tollrepresentanter, også oversatt til norsk? Litt nysgjerrig, les gjerne videre her: NS-EN 16992:2017 Kompetansekrav til tollrepresentanter
 
Vi følger opp utviklingen innenfor disse og andre berørte områder i våre møter fremover, og inviterer foredragsholdere fra offentlige etater og privat næringsliv til å snakke om dette. Har du tips til foredragsholdere og relevante tema hører vi gjerne fra deg.
 
Håper vi ses!

Hold av datoen og følg med i tiden fremover!

Tollnytt fra Brussel v/ Tor Gjermund Fredriksen, Tolletatens representant i Brussel

Tolletaten sin representant i Brussel gir oss et innblikk i hvilke saker som diskuteres og er satt på agendaen i EU. 

PROGRAM
EU's krav om digitale produktpass - nye utfordringer, nye muligheter v/ Knut Vala, COO, GS1 Norway

Digitale produktpass betyr at mer informasjon om produktene blir tilgjengelig ikke bare for forbruker, men også for andre aktører i verdikjeden. GS1 jobber aktivt med å forberede oss på digitale produktpass. Det betyr innføring av nye standarder både for strekkoder og for deling av produktinformasjon. 

Felles meldingsstandard v/ Agathe Tørris, daglig leder NORSTELLA

 

Digitoll vil kreve løsninger for digital meldingsutveksling mellom private aktører i logistikkjeden. Agathe informerer om bransjeinitiativet for etablering av ny felles standard for meldingsutveksling mellom transportør og speditør samt informerer om muligheter for å delta i prosjektet. 

Avvikling av deklareringsunntaket for varesendinger under 350 kroner v/ Rune André Fjelly, prosjektleder, Skatteetaten, og Emilie Rød Markali, prosjektleder, Tolletaten

Fra 1. januar 2024 avvikles det midlertidige deklareringsunntaket for varesendinger med verdi under 350 kroner. Deklareringsunntaket ble etablert som en overgangsordning ved innføringen av VAT on E-commerce (VOEC) ordningen i april 2020. Finansdepartementet har gitt Skatteetaten og Tolletaten ansvaret for å legge til rette for avviklingen.

For å gjøre avviklingen enklere, skal det gjennomføres tiltak for å øke andelen av korrekt merkede VOEC-forsendelser og lette håndteringen av lavverdisendinger som skal deklareres. Tiltakene innebærer blant annet krav til at VOEC-sendinger meldes digitalt til Tolletaten av den som bringer varen til tollområdet, endring i vilkår for samlefortolling og en ny månedsoppgjørsordning for varesendinger som inngår i en samlefortolling. 

Digitoll v/ Stig Løland, seksjonssjef, Tolletaten

Tolletaten etablerer et nytt hovedløp for næringslivet, Digitoll. Frist for innfasing av alle transportformer under nytt digitalt regime for grensepassering er satt til 1. april 2025. Hva er status, og hvordan bør aktørene i logistikkjeden best planlegge for endringene som kommer? Det vil også bli informert om Tolletaten sitt konseptvalgarbeid (KVU) knyttet til nytt deklarasjonssystem (erstatning for TVINN).

Boken Innføring i tollavgift og vareførsel 

Det blir mulighet for å kjøpe boken "Innføring i tollavgift og vareførsel" som kom ut på Gyldendal Forlag 7. august i år. Boken er skrevet av Helge Lindrup og Linn Marie Meisfjordskar. Helge Lindrup representerer forfatterne på møtet. Benytt sjansen til å kjøpe boken og slå av en prat med en av forfatterne.

Ønsker du tilsendt en signert utgave, send oss en mail innen 13. oktober.

bottom of page