top of page

Digitale Toppledere

2021
Samlinger avholdt i 2022

 

Samling 1/22 - 8. mars - hos Forskningsrådet

Samling 2/22 - 1. juni  - hos TietoEvry

Samling 3/22 - 28. september - hos Direktoratet for e-helse

Samling 4/22 - 23. november - hos TietoEvry

2022
Samlinger avholdt i 2023

Samling 1/23 - 1. mars - hos Næringslivets hus

Samling 2/23 - 10. mai - hos Innovasjon Norge

Samling 3/23 - 13. september -  hos Nav

Samling 4/23 - 15. november - hos Kommunenes Sentralforbund (KS)

2023
Samlinger avholdt i 2024

Samling 1/24 - 13. mars - hos DigDir

Samling 2/24 - 22. mai - hos TietoEvry

2024
bottom of page